RTP en Container

Pool Control

0A219F15-4419-46B5-901F-77A9DA123212-rem

Een efficiënt tracking en engagement voor leveringsketens zijn voor de succesvolle controle van industriële transportverpakkingen en IBC’s beslist noodzakelijk. Zelfs in gesloten leveringsketens kunnen al de kleinste verdwijningspercentages duur zijn en een duidelijke impact op het rendement van uw pool hebben.

Boomerang bepaalt de substantiële elementen voor een succesvolle poolcontrole als volgt:

               1.    minimaal verlies

               2.    minimale beschadiging

               3.    optimale poolrotatie

               4.    begeleiding & beheer

 

Het fijnmazige beheer van uw pool door een specialist zoals Boomerang zorgt voor een solide stand van kennis van plaats, toestand en verliescijfers van uw eenheden.

Als onafhankelijke poolmanager behartigt Boomerang de belangen van uw klanten in verband met het poolbeheer en ontlast uw klantrelaties van dit vaak lastige neventhema.

​Boomerang begrijpt, hoe de grootte van een pool en bijgevolg de omvang van investeringen door optimale poolrotatie beïnvloed worden. Daarom zijn de taken van de servicecentrale en ook het omvangrijke transportnetwerk vooral op snelle afhaling en optimaal hergebruik afgestemd.

​De systematische gegevensregistratie van de gehele cyclus stelt belangrijke informatie over tripkosten en optimalisatiepotentieel beschikbaar. Professioneel poolmanagement met Boomerang zorgt voor uiterst efficiënte systemen voor uw onderneming en uw klanten.

Boomerang IoT Map

Terwijl de logistieke branche begonnen is, haar reis van de digitalisering te ondernemen, zijn er nog altijd tal van toepassingsgebieden, in welke de Supply Chain op de proef gesteld wordt om slechte bezettingsgraden, handmatige processen en gebrekkige transparantie te elimineren.

Boomerang ondersteunt ondernemingen bij dit transformatieproces en engageert zich met belangstelling voor een reeks studies over sensorgebaseerde research en IoT die zich over elementen voor een verhoging van de efficiëntie en een verlaging van de kosten buigen.